Werbung

Lasf-schulbildung

Unterkunftssuche

Alles über Schulen und sonstige Bildung

Abendschule         večernja škola 
...Betriebsabendschule    večernja škola 	
Akademie           akademija 
...Bauakademie        visoka građevinska škola
...Filmakademie
...Forstakademie       šumarska akademija
...Handelsakademie      trgovačka akademija 
...Kunstakademie       umjetnička akademija
...Militärakademie      vojna akademija
...Verwaltungsakademie
...Wirtschaftsakademie
Berufsschule         strukovna škola
...Betriebsberufsschule   stručna škola pri poduzeću	
Fakultät           fakultet
Gymnasium          gimnazija
...Abendgymnasium      večernja gimnazija
...Musikgymnasium
...Realgymnasium
...Sportgymnasium
...Wirtschaftsgymnasium
Hauptschule         osnovna škola / petogodišnja srednja škola za slabije 
...Abendhauptschule
Hochschule          visoko učilište 
...Betriebsvolkshochschule  večernje učilište u poduzeću
...Fachhochschule      veleučelište
...Fernfachhochschule
...Filmhochschule
...Kunsthochschule      likovna akademija
...Musikhochschule      muzička akademija
...Sporthochschule      visoka škola za tjelesnu kulturu 
...Volkshochschule
Kindergarten         vrtić 
Kinderkrippe         dječje jaslice 
Kindertagesstätte      cjelodnevni dječji vrtić 
Konservatorium        konzervatorij
Kurs             tečaj
...Anfängerkurs       tečaj za početnica
...Fernkurse         tečajevi dopisne nastave
...Judokurs         tečaj džuda
...Schwimmkurs        tečaj plivanja 
...Sprachkurs        tečaj stranog jezika
...Tanzkurs         plesni tečaj
...Tauchkurs 
...Yogakurs
Lehrgang           nastavni tečaj 
Oberschule          viša škola 
...Fachoberschule      strukovna srednja škola
Realschule          srednja škola
...Abendrealschule
Schule            škola
...Berufsfachschule     strukovna škola
...Fahrschule        autoskola
...Gesamtschule       srednja škola
...Grundschule        osnovna škola 
...Handelsschule       trgovačka škola 
...Internatschule      internat / internatska škola 
...Karateschule       karate škola 
...Landwirtschaftsschule   poljoprivredna škola
...Mittelschule       srednja škola
...Navigationsschule     pomorska škola
...Privatschule       privatna škola 
...Reitschule        škola jahenja
...Schwesternschule     izobrazba za sestre bolničarke
...Segelschule
...Skischule         tečaj skijanje
...Sonderschule       posebna vrsta škole u Njemačkoj 
...Sportschule        športska škola
...Sprachschule       jezična škola
...Tagesschule
...Tauchschule        škola ronjenja
...Waldorfschule
...Volksschule        pučka škola 
...Vorschule 
...Waldorfschule
Universität         sveučilište
...Arbeiteruniversität    radnički sveučilište
...Privatuniversität

Bildung A-Z

Abitur            matura
Abiturient          maturant
Abiturientin         maturantica
Abschlussprüfung       završni ispit / godišnji obračun 
Aufnahmeprüfung       prijemni ispit
Ausbildung          izobrazba / zanat / obrazovanje
...Tauchausbildung
...Universitätsausbildung  sveučilišna izobrazba
Ausbildungsberuf       izučeni zanat
Ausbildungsprogramm     obrazovni program
Ausbildungsvertrag      ugovor o naukovanju
Bildungsurlaub        studijski dopust
Biologietest         test u biologiji
Dozent            docent
Dozentin           docentica
Einstufungstest       razredbeni ispit / klasifikacijski test
Erziehung          odgoj 
...Gesundheitserziehung   zdravstvena izobrazba
...Musikerziehung      glazbeni odgoj
Fortbildung         doškolavanje / edukacija / stručno usavršavanje
Foltbildungskosten      troškovi usavršavanja
Hauswirtschaftslehre
Hochschulabsolvent      apsolvent visoke škole
Hochschulabsolventin     apsolventica visoke škole
Hochschulbildung       visoškolska naobrazba
Gesellschaftslehre
Klasse            razred
Klassenarbeit        školska zadaća	
Klassenaufsatz        kontrolni sastav	
Klassenbuch         dnevnik	 
Klassenfahrt         razredni izlet
Klassengemeinschaft	
Klassenlehrer        razrednik	
Klassenlehrerin       razrednica	
Klassenraum         učionica	
Klassensprecher       predsjednik razreda 
Klassensprecherin      predsjednica razreda
Klassenzimmer        razred / učionica
Lehranstalt         učilište
Lehrbuch           udžbenik
Lehrerschaft         učitelji / nastavnički kolegij
Lehrfach           nastavni predmet
Lehrgang           nastavni tečaj / tijek nastave
Lehrmittel          učilo / nastavno pomagalo
Lehrplan           plan učenja
Lehrsaal           učionica
Lehrtätigkeit        pedagoška učenja / vrijeme naukovanja
Musikstunde
Reitstunde
Schüttelpennal
Schulabschluß        završeni stupanj školovanja 
Schulanfang         početak škole 
Schularbeit         domaća zadaća 
Schulausflug         školski izlet
Schulbank          školska klupa
Schulbehörde         uprava za školstvo	
Schulbescheinigung      školska potvrda	
Schulbildung         školsko obrazovanje 
Schulbub           učenik
Schulbuch          udžbnik
Schulchronik         školska kronika
Schulfach          školski predmet 
Schulferien         školski praznici
Schulgeld          školarina
Schulgesetz         zakon o školstvu
Schulglocke         školsko zvono
Schulheft          školska bilježnica
Schulhof           školsko dvorište
Schuljahr          školska godina 
Schuljugend         školska mladež	
Schuljunge          školarac	
Schulkamerad         školski prijatelj	
Schulkameradin        školska prijateljica	
Schulklasse         školski razred	
Schulleistung        uspjeh u školi	
Schulleiter         ravnatelj škole	
Schulleiterin
Schulleitung         ravnateljstvo škole	
Schulmeister         učitelj	
Schulordnung         školska stega / pravila ponašanja u školi	
Schulpflicht         školska obveza 
schulpflichtig        obvezan pohađati školu
Schulplan          nastavni plan	
schulreif          dorastao za školu	
Schulreife          zrelost u školi 
Schulrucksack
Schulsachen         školski pribor
Schulsport          tjelesni odgoj
Schulsportbeutel
Schulsystem         školovanje
Schultafel          skolska ploča 
Schultüte
Schulung           izobrazba / obuka	
Schulungsabend        večernje predavanje	
Schuluniform         školska uniforma
Schulwesen          školstvo / nastava	
Schulzeit          školovanje	
Schulzeugnis         školska svjedodžba
Schulzwang          obvezno školovanje
Schüttelpennal
Schulrucksack 
Schulsportbeutel
Schultüte	
Sommerferien         ljetni praznici
Sommersemester        ljetni semestar
Student           student
...Jurastudent        student prava
...Medizinstudent      student medicine 
Studentenausweis       studentska iskaznica
Studentenverband
Studentin          studentica
...Jurastudentin       studentica prava
...Medizinstudentin     studentica medicine
Studiengang         studijska grupa
Studiengebühr        školarina na višim školama / stipendija
Studiengenosse        kolega s fakulteta
Studiengenossin
Studienjahr         školska godina na višim škalama / akademska godina	
Studienplan         plan nastave na fakultetima	
Studienschwerpunkt      težište studija
Studienwahl         izbor fakulteta
studieren          studirati 
Studierzimmer        soba za učenje
Studium           proučavanje / učenje / školovanje
...Auslandsstudium      studij u inozemstvu
...Diplomstudium       diplomski studij 
...Fachhochschulstudium   studij na veleučilištu
...Hochschulstudium     sveučilišni studij / visokoškolski studij
...Jurastudium
...Medizinstudium      studij medicine
...Selbststudium       samoučenje
...Theologiestudium 
Turnsaal           gimnastička dvorana
Turnstunde          sat tjelesnog odgoja
Universitätsinstitut     sveučilišni institut
Unterricht          nastava / obuka
...Astronomieunterricht
...Biologieunterricht
...Chemieunterricht
...Deutschunterricht     nastava njemačkog jezika
...Englischunterricht
...Erdkundeunterricht
...Ethikunterricht
...Fernunterricht      dopisna nastava
...Französischunterricht
...Fremdsprachenunterricht  nastava stranih jezika 
...Geschichtsunterricht
...Informatikunterricht
...Kunstunterricht      nastava likovnih umjetnosti
...Lateinunterricht
...Mathematikunterricht
...Musikunterricht
...Nachhilfeunterricht    podučavanje 
...Philosophieunterricht
...Physikunterricht     nastava fizike 
...Reitunterricht      obuka u jahanju
...Religionsunterricht    crkveni odgoj
...Sachunterricht
...Schulunterricht      školska nastava	
...Sexualkundeunterricht   nastava spolnog odgoja
...Sozialkundeunterricht
.. Sportunterricht
...Werkunterricht
Unterrichtsdauer       trajanje nastave	
Unterrichtsfach       nastavni predmet	
Unterrichtskunde       didaktika
Unterrichtslehre       didaktika
Unterrichtsmethode      nastavna metoda	
Unterrichtsmittel      nastavno sredstvo	
Unterrichtsstunde      nastavni sat	
Unterrichtsziel       nastavni cilj
Vorlesung          predavanje
Wirtschaftsinformatik    ekonomska informatika
Wirtschaftslehre       ekonomija / gospodarstvo
Wintersemester        zimski semestar
Zeichnen, technisches